یکجاپک دنیایی از تخفیفات

خرید بالای 2میلیون تومان = 3 درصد تخفیف!

خرید بالای 3میلیون تومان = 4 درصد تخفیف!

خرید بالای 4میلیون تومان = 5 درصد تخفیف!

خرید بالای 7میلیون تومان = 6 درصد تخفیف!