ظرف دلی پرشیا ۱۵۰cc (500عددی)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۲۰۰cc (500عددی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

طول:8cmعرض:9cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۲۵۰cc (450عددی)
۳۳۳,۰۰۰ تومان

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۵۰۰cc (450عددی)
۴۷۷,۰۰۰ تومان

طول:14cmعرض:12cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۱۰۰۰cc (250 عددی)
۳۹۷,۵۰۰ تومان

طول:17cmعرض:14cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا ۷۵۰cc (250عددی)
۳۷۲,۵۰۰ تومان

طول:17cmعرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۱۵۰cc (500عددی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

قطر:10cm ارتقاع:4cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۲۰۰cc (500عددی)
۲۹۵,۰۰۰ تومان

قطر:10cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۲۵۰cc(450عددی)
۴۰۵,۰۰۰ تومان

قطر:14cm ارتقاع:3cm

جنس : پت

ظرف دلی گرد پرشیا ۵۰۰cc(450عددی)
۴۹۰,۵۰۰ تومان

قطر:14cm ارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف دلی پرشیا صدفی ۳۵۰عددی)
۴۳۷,۵۰۰ تومان

طول:16cmعرض:16cmارتقاع:6cm

جنس : پت

ظرف فوکری بلند پرشیا (۳۵۰عددی)
۳۹۵,۵۰۰ تومان

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف فوکری کوتاه پرشیا (۳۵۰عددی)
۳۵۳,۵۰۰ تومان

طول:19cmعرض:12.5cmارتقاع:5cm

جنس : پت

ظرف لانچ بلند پرشیا (۲۵۰ عددی)
۳۹۲,۵۰۰ تومان

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:7.5cm

جنس : پت

ظرف لانچ کوتاه پرشیا (۳۰۰عددی)
۴۲۹,۰۰۰ تومان

طول:24cmعرض:14cmارتقاع:5cm

جنس : پت