ظرف سس با درب شفاف (۱۰۰۰عددی)
۲۱۲,۰۰۰ تومان

قطر:6cm ارتقاع:3cm

جنس: pp

ظرف سسی سیر (۱۸۰۰عددی)
۳۷۸,۰۰۰ تومان

طول:6cmعرض:4cmارتقاع:3cm

جنس: pp

سس کاپ مثلثی ۷۰cc (200عددی)
۱۱۹,۲۰۰ تومان

حجم: 70cc

جنس: pp

ظرف سس پرشیا بزرگ (۱۲۰۰ عددی)
۴۱۶,۴۰۰ تومان

قطر:7.5cm ارتقاع:3cm

جنس: pet

ظرف سس پرشیا کوچک (۱۵۰۰ عددی)
۴۴۵,۵۰۰ تومان

قطر:6.5cm ارتقاع:3cm

جنس: pet

ظرف سس با درب شیری (۱۰۰۰عددی)
۲۵۳,۰۰۰ تومان

قطر:6cm ارتقاع:3cm

جنس: pp

ظرف عسلی پرشیا با درب (۵۰۰عددی)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

طول:9cmعرض:7.5cmارتقاع:4cm

جنس: pp