ظرف غذا خورشتی کد ۷۲۸ برند پارسه (۱۲۵عددی)
۱۱۱,۲۵۰ تومان۱۳۲,۵۰۰ تومان

طول:15cmعرض:12.5cmارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا نیم پرس کد ۱۱۱ برند پارسه (۱۲۵عددی)
۱۵۶,۲۵۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان

طول:18.5cmعرض:13.5cmارتقاع:4cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا تک پرسی کد۱۰۵ برند پارسه (۱۲۵عددی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

طول:22cmعرض:17cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا ۱/۵ پرس پارسه کد۱۰۶ (۱۲۵عددی)
۱۶۶,۲۵۰ تومان۲۰۲,۵۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:16.5cmارتقاع:4c

برند تولید کننده: پارسه

ظرف غذا دوپرسی کد۱۱۴ برند پارسه (۱۲۵عددی)
۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۶۸,۷۵۰ تومان

طول:26.5cmعرض:19cmارتقاع:5cm

برند تولید کننده: پارسه

دیس کبابی الومینیم پارسه کد ۲۴۰ (۱۲۵عددی)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

طول:31cm عرض:17cm ارتقاع:3.5cm

برند تولید کننده: پارسه

ظرف چیپس و پنیر پارسه کد ۱۰۲ (۱۲۵عددی)
۱۲۲,۵۰۰ تومان

طول:19cmعرض:15cmارتقاع:2.5cm

برند تولید کننده: پارسه