ظرف غذا ارتفاع 3 سانت

قیمت هرعدد: 620 تومان(بسته 500عددی)

طول:21cmعرض:15cmارتقاع:4cm

بسته بندی: نایلون