پک قاشق و چنگال VIP

قیمت هرعدد: 1530 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:کباب برگ،کباب چنجه و...

پک قاشق و چنگال ساده

قیمت هرعدد: 680 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:غذاهای خورشتی،عدس پلو و...

پک قاشق و چنگال لدرلی

قیمت هرعدد: 860 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:جوجه کباب،کباب کوبیده و...

چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 201 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 188 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 97 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 91  تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 141 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 132 تومان (کارتن10000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده

قیمت هرعدد: 179 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 167 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس

قیمت هرعدد: 333 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 311 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 296 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 276 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 296 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 276 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی

قیمت هرعدد: 1074 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 1004 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 271  تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 253 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال طرح VIP

قیمت هرعدد: 1046 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 978 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 314 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 294 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 271 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 253 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 245 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 229 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 255 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 239 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 123 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 115 تومان (کارتن 4000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 96.000 تومان (بسته 2 کیلویی)

قیمت هرعدد: 89.700 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 351 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 328 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک