پک قاشق و چنگال VIP

قیمت هرعدد: 1400 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:کباب برگ،کباب چنجه و...

پک قاشق و چنگال ساده

قیمت هرعدد: 610 تومان (بسته 1000 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:غذاهای خورشتی،عدس پلو و...

پک قاشق و چنگال لدرلی

قیمت هرعدد: 810 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:جوجه کباب،کباب کوبیده و...

چنگال خشک ام جی

قیمت هرعدد: 190 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 178 تومان (کارتن5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال دو شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 94 تومان (بسته 1000 تایی)

قیمت هرعدد: 88 تومان (کارتن 10000 تایی)

طول : 8cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال سه شاخه بهشید

قیمت هرعدد: 132 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 123 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 9.5cm

برند تولید کننده: بهشید

چنگال کریستال طرح سپیده

قیمت هرعدد: 178 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 166 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال پارس برند سروش

قیمت هرعدد: 246 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 230 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح لدرلی برند سروش

قیمت هرعدد: 313 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 297 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح موج برند طب

قیمت هرعدد: 336 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 314 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

چنگال کریستال طرح وی ای پی برند سروش

قیمت هرعدد: 800 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 718 تومان (کارتن 1000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 234 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 219 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال طرح VIP

قیمت هرعدد: 763تومان (بسته 40 تایی)

قیمت هرعدد: 713تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 237 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 221 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح موج (۱۰۰عددی)

قیمت هرعدد: 290 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 271 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 238 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 222 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 191 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 179 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 136 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 127 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 89.800 تومان (بسته 1 کیلویی)

قیمت هرعدد: 84.000 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 318 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 297 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک