قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 265 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 248 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 255 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 238 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 154 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 144 تومان (کارتن 4000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 113.200 تومان (بسته 2 کیلویی)

قیمت هرعدد: 105.800 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 394 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 368 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک