قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 238 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 222 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 191 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 179 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 136 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 127 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 89.800 تومان (بسته 1 کیلویی)

قیمت هرعدد: 84.000 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 318 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 297 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک