قاشق خشک تک پلاست

قیمت هرعدد: 238 تومان (بسته 500 تایی)

قیمت هرعدد: 222 تومان (کارتن 5000 تایی)

طول : 15cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کافه بلند

قیمت هرعدد: 243 تومان (بسته 50تایی)

قیمت هرعدد: 227 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 15.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق کافه کوتاه

قیمت هرعدد: 210 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 196 تومان (کارتن 3000 تایی)

طول : 13cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

قاشق بستنی

قیمت هرعدد: 113.700 تومان (بسته 1 کیلویی)

قیمت هرعدد: 106.400 تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول : 7.5cm

برند تولید کننده: بهشید

قاشق کریستال طرح لدرلی

قیمت هرعدد: 492 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 460 تومان (کارتن 2000 تایی)

طول : 16.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک