کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 310 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 290 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال طرح VIP

قیمت هرعدد: 999 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 934 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 299تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 280 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح موج (100عددی)

قیمت هرعدد: 367 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 343تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک