کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 271  تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 253 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال طرح VIP

قیمت هرعدد: 1015 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 949 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 305 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 285 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 373تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 349تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک