کارد کریستال طرح استیک

قیمت هرعدد: 389 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 364 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17cm

برند تولید کننده: بهشید

کارد کریستال طرح VIP

قیمت هرعدد:994 تومان (بسته 25 تایی)

قیمت هرعدد: 929 تومان (کارتن1000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 314 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 294 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 265 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 248 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک