لیوان آب خوری سبک

قیمت هرعدد: 109 تومان (بسته 500 عددی)

قیمت هرعدد: 116 تومان (کارتن5000عددی)

حجم: 200cc

جنس: p.p