درب لیوان ۱۲۰CC دوجداره (۸۰عددی)
۲۷,۲۰۰ تومان

قطردهنه بالا: 7cm

نوع درب: لب نوش

درب لیوان ۲۲۰CC دوجداره (۷۰عددی)
۲۴,۵۰۰ تومان

قطردهنه بالا: 7.5cm

نوع درب: لب نوش

درب لیوان ۳۶۰CC دوجداره (۵۰عددی)
۱۷,۵۰۰ تومان

قطردهنه بالا: 8cm

نوع درب: لب نوش

لیوان ۱۲۰CC دو جداره (۲۵عددی)
۱۶,۹۲۵ تومان

قطردهنه بالا: 7cm  قطر دهنه پایین: 5cm

ارتفاع: 5.5cm

لیوان ۲۲۰CC دو جداره (۲۰عددی)
۱۴,۷۶۰ تومان

قطردهنه بالا: 7.5cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 9cm

لیوان ۳۶۰CC دو جداره (۲۵عددی)
۲۲,۱۵۰ تومان

قطردهنه بالا: 8cm قطر دهنه پایین: 5.5cm

ارتفاع: 11.5cm