نایلکس رکابی (۵ کیلویی)
۲۲۱,۵۰۰ تومان

نوع جنس: مواد درجه 1 (مواد نو )

سایز بندی: تنوع سایز

کیسه زباله (۵ کیلویی)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

نوع جنس: ضخیم

سایز بندی: تنوع سایز