نی تاشو بسته ای (۱۰۰عددی)
۵,۷۰۰ تومان

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (بلند) (۲ نیم کیلویی)
۱۵۰,۲۵۰ تومان

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (کوتاه) (۲ نیم کیلویی)
۱۴۲,۲۵۰ تومان

طول نی: 18cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی مارپیچ ۶ میل (۱۰۰عددی)
۱۱,۴۰۰ تومان

طول نی در حالت عادی: 26.5cm

طول نی در حالت باز شده: 33.5cm

نی مارپیچ ۸ میل (۵۰عددی)
۱۴,۲۰۰ تومان

طول نی در حالت عادی: 27cm

طول نی در حالت باز شده: 32.5cm

نی مارپیچ ۱۰ میل (۵۰عددی)
۳۴,۵۰۰ تومان

طول نی در حالت عادی: 26cm

طول نی در حالت باز شده: 32cm 

نی کاور دار (تاشو) (۵۰۰۰عددی)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

طول نی: 23.5cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی فله (تاشو) (۳/۵ کیلویی)
۲۲۹,۶۰۰ تومان

طول نی: 26cm قطر قطرنی: 5mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک (۳ کیلویی)
۱۸,۹۰۰ تومان

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی ایس پک کاوردار (۱۰۰۰عددی)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت کاوردار (۱۵۰۰عددی)
۳۲۸,۵۰۰ تومان

طول نی: 21cm قطر  قطرنی: 12mm

نوع بسته بندی: سلفونی

نی هات چاکلت (۵کیلویی)
۳۰۵,۰۰۰ تومان

طول نی: 20cm قطر قطرنی: 8mm

نوع بسته بندی: سلفونی