دستکش فریزری ۵۰۰ برگ جعبه ای
۳۳,۳۰۰ تومان

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 250 جفت دستکش

دستکش فریزری ۱۰۰ برگ سلفونی
۵,۶۰۰ تومان

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 50 جفت دستکش

دستکش فریزری ۱۰۰۰ برگ جعبه ای
۷۵,۱۰۰ تومان

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 500 جفت دستکش