سینی بستنی سایز خانواده (۱۰۰عددی)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

طول:44cmعرض:27.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز متوسط (۱۰۰عددی)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

طول:23.5cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز کوچک (۱۰۰عددی)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

طول:31.5cmعرض:24cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز بزرگ (۱۰۰عددی)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه