سینی بستنی سایز 4

قیمت هرعدد: 2.520 تومان (بسته 100 عددی)

طول:44cmعرض:27.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 1

قیمت هرعدد: 1.310 تومان (بسته 100 عددی)

طول:23.5cmعرض:23cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 2

قیمت هرعدد: 1.680 تومان (بسته 100 عددی)

طول:31.5cmعرض:24cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

سینی بستنی سایز 3

قیمت هرعدد: 2.080 تومان (بسته 100 عددی)

طول:35cmعرض:27cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه