جا لیوانی چهارتایی بدون چاپ (۱۰۰عددی)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

طول:19cmعرض:17.5cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جالیوانی چهارتایی چاپ عمومی (۱۰۰عددی)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

طول:19cmعرض:17.5cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جا لیوانی دوتایی بدون چاپ (۱۰۰عددی)
۷۴,۰۰۰ تومان

طول:19cmعرض:10cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جالیوانی دوتایی چاپ عمومی (۱۰۰عددی)
۸۸,۰۰۰ تومان

طول:19cmعرض:10cmارتفاع:3cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نگه دارنده بستنی قیفی ۵ تایی (۲۰۰عددی)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

طول:19.5cmعرض:19.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه