بسته بندی برگر (13)

بسته بندی پیتزا (56)

بسته بندی ساندویچ (13)

بسته بندی سوخاری (5)

بسته بندی سیب زمینی (6)

پاکت های حمل (12)

کاغذ های رپینگ و کف سینی (5)