نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 12 24 36

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 18 (550عددی)

۱۱۹,۳۵۰ تومان

طول: 18cm عرض: 18cm

مناسب برای: جعبه پیتزا مینی سایز 20

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 21 (350عددی)

۱۰۲,۵۵۰ تومان

طول: 21cm عرض: 21cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 23

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 22 (350عددی)

۱۱۱,۶۵۰ تومان

طول: 22cm عرض: 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 22 (400عددی)

۱۴۴,۸۰۰ تومان

قطر : 22cm

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 23

مناسب برای: جعبه پیتزا تکنفره سایز 24

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 26 (350عددی)

۱۵۲,۶۰۰ تومان

طول: 26cm عرض: 26cm

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 27 (400 عددی)

۲۲۷,۲۰۰ تومان

قطر : 27cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

مناسب برای: جعبه پیتزا دونفره سایز 27

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 28 (350عددی)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm

مناسب برای: جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 30 (200عددی)

۱۱۶,۴۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 30 (400 عددی)

۲۶۵,۲۰۰ تومان

قطر : 32cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 32

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 32 (200عددی)

۱۳۱,۴۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 34

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 32 (200عددی)

۱۴۹,۶۰۰ تومان

قطر : 32cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 34

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا مربع سایز 38 (100عددی)

۹۳,۷۰۰ تومان

طول: 38cm عرض: 38cm

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 40

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر

سینگل زیر پیتزا گرد سایز 38 (150عددی)

۱۵۷,۰۵۰ تومان

قطر : 38 سانتی متر

مناسب برای: جعبه پیتزا خانواده سایز 40

نوع بسته بندی: نایلکس مخصوص

نوع کاغذ: تحریر