نمایش دادن همه 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36
بستن

جعبه پیتزا مینی 20 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا تک نفره 24 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا تک نفره 24 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تکنفره سایز 24 ایفلوت هشت ضلعی بدون چاپ (100عددی)

تماس بگیرید

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا دو نفره 27 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۲۷۱,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا دو نفره 27 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۲۸۳,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۳۱۸,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 ایفلوت تک رنگ عمومی (100عددی)

۳۳۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cmعرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 ایفلوت هشت ضلعی بدون چاپ (100عددی)

تماس بگیرید

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده سایز 30 ایفلوت درب و زیره بدون چاپ (100عددی)

تماس بگیرید

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست دورنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 32 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۳۵۲,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32.5cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده سایز 32 ایفلوت درب و زیره بدون چاپ (100عددی)

تماس بگیرید

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده 34 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۳۵۷,۰۰۰ تومان

طول:33.5cmعرض:33.5cmارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده 34 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۳۶۹,۰۰۰ تومان

طول:33.5cm عرض:33.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده 40 ایفلوت بدون چاپ (50عددی)

۲۶۱,۰۰۰ تومان

طول: 40cm عرض: 40cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا متسطیلی سایز 27*21ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

تماس بگیرید

طول: 21cm عرض: 27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ