جعبه پیتزا مینی ۲۰ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتی
جعبه پیتزا مینی ۲۰ چاپی ایفلوت (۱۰۰عددی)
۱۹۴,۰۰۰ تومان

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا تک نفره ۲۴ بدون چاپ ایفلوت(۱۰۰عددی)
۲۲۸,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت چاپی 1
جعبه پیتزا تک نفره ۲۴ چاپی ایفلوت(۱۰۰عددی)
۲۴۲,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا تک نفره ۲۵ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۲۸۵,۰۰۰ تومان

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت چاپی 1
جعبه پیتزا تک نفره ۲۵ چاپی ایفلوت(۱۰۰عددی)
۲۹۸,۰۰۰ تومان

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا دونفره ۲۷ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۳۱۴,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا سه لایه خام 1
جعبه پیتزا دونفره ۲۷ چاپی ایفلوت(۱۰۰عددی)
۳۲۷,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:27cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایتالیایی ۳۰ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۳۶۷,۰۰۰ تومان

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
جعبه پیتزا ایتالیایی ۳۰ چاپی ایفلوت (۱۰۰عددی)
۳۸۱,۰۰۰ تومان

طول:30cm عرض:30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
جعبه پیتزا خانواده ۳۲ چاپی ایفلوت (۱۰۰عددی)
۴۲۰,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده ۳۲ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۴۰۶,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده ۳۴ بدون چاپ ایفلوت (۱۰۰عددی)
۴۱۲,۰۰۰ تومان

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

کارتن پیتزا ارتیمان 1
جعبه پیتزا خانواده ۳۴ چاپی ایفلوت(۱۰۰عددی)
۴۲۵,۰۰۰ تومان

طول:34cm عرض:34cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه پیتزا خانواده ۴۰ بدون چاپ ایفلوت (۵۰عددی)
۳۰۰,۵۰۰ تومان

طول:40cm عرض:40cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه