مشاهده همه 14 نتیجه

نمایش 12 24 36

جعبه پیتزا مینی 20 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تک نفره 24 بدون چاپ ایفلوت(100عددی)

۲۰۷,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تک نفره 24 چاپی ایفلوت(100عددی)

۲۲۱,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تک نفره 25 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا تک نفره 25 چاپی ایفلوت(100عددی)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

طول:25cm عرض:25cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره 27 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا دونفره 27 چاپی ایفلوت(100عددی)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۳۳۵,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 چاپی ایفلوت (100عددی)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

طول: 30cmعرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 32 چاپی ایفلوت (100عددی)

۳۸۳,۰۰۰ تومان

طول: 32cmعرض: 32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 32 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۳۶۹,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32.5cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 34 بدون چاپ ایفلوت (100عددی)

۳۹۲,۰۰۰ تومان

طول:33.5cmعرض:33.5cmارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 34 چاپی ایفلوت(100عددی)

۳۸۹,۰۰۰ تومان

طول:33.5cm عرض:33.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا خانواده 40 بدون چاپ ایفلوت (50عددی)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

طول: 40cm عرض: 40cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ