نمایش دادن همه 33 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36
بستن

تخته سرو پیتزا گرد قطر 25

۴۲,۷۰۰ تومان

قطر: 25cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

نوع رنگ: گیاهی پایه آب

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

تخته سرو پیتزا مربع 25 در 25

۴۰,۳۰۰ تومان

طول: 25cm عرض: 25cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

نوع رنگ: گیاهی پایه آب

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

تخته سرو پیتزا مربع 28 در 28

۴۷,۶۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

نوع رنگ: گیاهی پایه آب

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

تخته سرو پیتزا مربع 32 در 32

۵۱,۳۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

نوع رنگ: گیاهی پایه آب

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

تخته سرو پیتزا مربع 34در 34

۵۷,۴۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

نوع رنگ: گیاهی پایه آب

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

جعبه پیتزا مینی سایز 20 سانت بدون چاپ (200عددی)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

طول: 20cm عرض: 20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا مینی سایز 20 سانت تک رنگ (200عددی)

۱۹۶,۰۰۰ تومان

طول: 20cm عرض: 20cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا تکنفره سایز 23 سانت بدون چاپ (100عددی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:22.5cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا تکنفره سایز 23 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:22.5cmارتفاع:3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا تکنفره سایز 24 سانت بدون چاپ (100عددی)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

طول:23.5cmعرض:23.5cmارتفاع:4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا تکنفره سایز 24 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا دونفره سایز 27 سانت بدون چاپ (100عددی)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا دونفره سایز 27 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 27cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 500 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 سانت بدون چاپ (100عددی)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۲۷۱,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست دورنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا خانواده سایز 32 سانت بدون چاپ (100عددی)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده سایز 32 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۲۸۳,۰۰۰ تومان

طول: 32cm عرض: 32cm ارتفاع: 4cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا خانواده سایز 34 سانت بدون چاپ (100عددی)

۲۸۷,۰۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا مینی 20 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

طول:19.5cm عرض:19.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا تک نفره 24 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایفلوت چاپی 1
بستن

جعبه پیتزا تک نفره 24 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

طول:23.5cm عرض:23.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا دو نفره 27 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۲۴۴,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا سه لایه خام 1
بستن

جعبه پیتزا دو نفره 27 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۲۵۵,۰۰۰ تومان

طول:27cm عرض:26.5cm ارتفاع:4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

جعبه پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 30 ایفلوت تک رنگ عمومی (100عددی)

۲۹۶,۰۰۰ تومان

طول: 30cmعرض: 30cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتی 1
بستن

جعبه پیتزا خانواده 32 ایفلوت تک رنگ عمومی (100عددی)

۳۲۷,۰۰۰ تومان

طول: 32cmعرض: 32cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.
بستن

جعبه پیتزا ایتالیایی 32 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۳۱۶,۰۰۰ تومان

طول:32cm عرض:32.5cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده 34 ایفلوت بدون چاپ (100عددی)

۳۲۱,۰۰۰ تومان

طول:33.5cmعرض:33.5cmارتفاع: 4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

کارتن پیتزا ارتیمان 1
بستن

جعبه پیتزا خانواده 34 ایفلوت تکرنگ عمومی (100عددی)

۳۳۲,۰۰۰ تومان

طول:33.5cm عرض:33.5cm ارتفاع:4cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: فلکسو تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا خانواده سایز 34 سانت طرح عمومی تک رنگ (100عددی)

۳۰۷,۰۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 4.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 520 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: شیرینگ

****توجه****

 در صورت موجود نبودن طرح یا رنگ انتخابی شما ، شرکت یکجاپک بر اساس موجودی انبار خود برای شما ارسال می کند.

بستن

جعبه پیتزا پیکو سایز 15 سانت بدون چاپ (300عددی)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

طول: 15cm عرض: 15cm ارتفاع: 3cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا پیکو سایز 18 سانت بدون چاپ (200عددی)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

طول: 18cm عرض: 18cm ارتفاع: 3.5cm

نوع مقوا: دوبلکس 480 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

بستن

جعبه پیتزا خانواده 40 ایفلوت بدون چاپ (50عددی)

۲۳۶,۵۰۰ تومان

طول: 40cm عرض: 40cm ارتفاع: 5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: شیرینگ

خرید جعبه پیتزا همواره یکی از دغدغه های فست فود ها بوده است .

در یکجاپک در هر زمان و در هر مکانی که هستید می توایند علاوه بر خرید جعبه پیتزا مناسب خود .

تمامی ملزومات فست فود خود را نیز خریداری کرده و درب محل به رایگان تحویل بگیرید. جنس مقوا های مصرفی در یکجاپک ، مقوای دوبلکس و ایفلوت می باشد .

و با استفاده از بروز ترین ماشین آلات موجود در کشور چاپ و عرضه می شود .

تمامی محصولات یکجاپک بهداشتی بوده و دارای  مهر بهداشت ، شماره پروانه تولید و نشان استاندارد می باشد .

گرماژ مقوا ها بر اساس سایز جعبه از 450 گرم الی 550 گرم می باشد.  که بر طبق استاندارد های روز دنیا می باشد و از استحکام قابل قبولی برخوردار می باشد.

لذت یک خرید آسان و مطمئن را با یکجاپک تجربه کنید .

برای چاپ اختصاصی (چاپ با برند و لوگو مجموعه شما) با ما در تماس باشید.

تماس با ما