تخته سرو پیتزا سه خانه چوب راش
تخته سرو پیتزا سه خونه سایز۲۵ چوب راش

قیمت هرعدد: 154.000 تومان

ابعاد فضای پیتزا : 25cm * 25cm

ابعاد فضای مخلفات : 16cm * 7.5cm

سینی سلف رستورانی چوب پلای وود
تخته سرو پیتزا سه خونه سایز۲۵ چوب پلای وود

قیمت هرعدد: 101.000 تومان

ابعاد فضای پیتزا : 25cm * 25cm

ابعاد فضای مخلفات : 16cm * 7.5cm

تخته سرو پیتزا گرد قطر ۲۵

قیمت هرعدد: 60.200 تومان

قطر: 25cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

تخته سرو پیتزا گرد قطر ۳۴

قیمت هرعدد: 76.700 تومان

قطر: 34cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

تخته سرو پیتزا گرد قطر ۳۲

قیمت هرعدد:  72.000 تومان

 قطر: 32cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی پیتزا چوبی مربع
تخته سرو پیتزا مربع ۲۸ در ۲۸

قیمت هرعدد: 67.900 تومان

طول: 28cm عرض: 28cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب

سینی رستورانی چوبی مربع
تخته سرو پیتزا مربع ۳۲ در ۳۲

قیمت هرعدد: 73.800 تومان

طول: 32cm عرض: 32cm

نوع جنس: پلای وود ضد آب