جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز بزرگ

قیمت هرعدد: 3110 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 2920 تومان (بسته 300عددی)

طول:13.5cmعرض:14cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی چاپدار سایز بزرگ

قیمت هرعدد: 2070 تومان (بسته 200 عددی)

طول:14.5cmعرض:13.5cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر مقوایی چاپدار صدفی

قیمت هرعدد: 1690 تومان (بسته 100 عددی)

طول:12cmعرض:12cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز کوچک

قیمت هرعدد: 2420 تومان (بسته 50عددی)

قیمت هرعدد: 2270 تومان (بسته 400عددی)

طول: 12cm عرض: 12cm ارتفاع: 8cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی بدون چاپ

قیمت هرعدد: 1900تومان (بسته 200 عددی)

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر مقوایی طرح عمومی

قیمت هرعدد: 2010 تومان (بسته 200 عددی)

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر ایفلوت سه لایه بدون چاپ

قیمت هرعدد: 2590 تومان (بسته 100 عددی)

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

جعبه برگر ایفلوت سه لایه چاپدار

قیمت هرعدد: 2750 تومان (بسته 100 عددی)

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

ظرف صدفی فوم همبرگری امیرکو

قیمت هرعدد: 690 تومان (بسته 400 عددی)

طول: 15cm عرض: 15cm ارتفاع: 7.5cm

جنس: فوم