جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز بزرگ (۵۰عددی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

طول:13.5cmعرض:14cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی چاپدار سایز بزرگ (۲۰۰ عددی)
۳۲۴,۰۰۰ تومان

طول:14.5cmعرض:13.5cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز کوچک (۵۰عددی)
۹۳,۰۰۰ تومان

طول: 12cm عرض: 12cm ارتفاع: 8cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی بدون چاپ (۲۰۰عددی)
۲۹۰,۰۰۰ تومان

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر مقوایی طرح عمومی (۲۰۰عددی)
۳۱۶,۰۰۰ تومان

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر ایفلوت سه لایه بدون چاپ (۱۰۰عددی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

جعبه برگر ایفلوت سه لایه چاپدار (۱۰۰عددی)
۱۹۴,۰۰۰ تومان

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

ظرف صدفی فوم همبرگری اورانوس (۵۰۰ عددی)
۳۱۶,۵۰۰ تومان

طول: 15cm عرض: 15cm ارتفاع: 7.5cm

جنس: فوم