پاکت رپینگ برگری متالایزی درجه یک (۱ کیلویی)
۱۰۳,۶۰۰ تومان

طول: 26cm عرض: 20cm

تعداد در هر کیلو: 430 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی بدون چاپ (۱ کیلویی)
۹۸,۴۰۰ تومان

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری صدفی طرح عمومی (۱ کیلویی)
۱۰۶,۱۰۰ تومان

طول: 31cm عرض: 22cm

تعداد در هر کیلو: 290 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی طرح عمومی (۱ کیلویی)
۱۱۰,۷۰۰ تومان

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری کرافت طرح عمومی (۱ کیلویی)
۴۶,۸۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 15cm لت بغل: 10cm

تعداد در هر کیلو: 90 عدد+-4

نایلکس رپینگ برگری بسته ای (۱۰۰برگ)
۶,۱۰۰ تومان

طول: 26cm عرض: 20cm

نوع جنس: نایلکس نازک