نایلکس رپینگ ساندویچی بسته ای

قیمت هرعدد: 6.600 تومان(بسته 100 عددی)

قیمت هرعدد: 6.100 ومان(کارتن 200 عددی)

طول: 34cm عرض: 17cm

نوع جنس: نایلکس نازک

نایلکس رپینگ ساندویچی فله درجه ۱

قیمت هرکیلو: 36.300 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 34.000ومان(کارتن 30کیلویی)

طول: 34cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 260 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی متالایز ۴۲cm

قیمت هرکیلو:105.400 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو:  98.600 تومان(کارتن 15کیلویی)

طول: 43cm عرض: 17cm

تعداد در هر کیلو: 350 عدد+-4

..پاکت رپینگ ساندویچی مومی خام

قیمت هرکیلو:98.400 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 92.000 تومان(کارتن 20کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی صدفی چاپدار

قیمت هرکیلو: 114.700 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 107.300 تومان(کارتن 10کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 420 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی مومی چاپدار

قیمت هرکیلو:110.700 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 103.500 ومان(کارتن 20کیلویی)

طول: 40cm عرض: 11cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 180 عدد+-4

پاکت رپینگ ساندویچی کرافت چاپدار

قیمت هرکیلو: 50.500 تومان(بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 44.900 تومان(کارتن 17کیلویی)

طول: 39cm عرض: 10cm لت بغل: 5cm

تعداد در هر کیلو: 105 عدد+-4