حراج!
تفلون کته تکنفره

قیمت هرعدد: 44.900تومان(تکی)

مناسب برای: تک پرس

نوع جنس: آهنی روکش تفلون

دهنه‌بالا:14cmدهنه‌پایین:10cmارتفاع:7cm

حراج!
تفلون کته دونفره

قیمت هرعدد: 48.800 تومان(تکی)

مناسب برای: دو پرس

نوع جنس: آهنی روکش تفلون

دهنه‌بالا:16cmدهنه‌پایین:12.5cm‌ارتفاع:7.5cm