جعبه غذا بیرون بر تک پرسی با سرویس (۱۰۰عددی)
۲۶۲,۰۰۰ تومان

طول:28cm عرض:22cm ارتفاع:6.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه غذا بیرون بر چهار پرسی (۱۰۰عددی)
۴۸۹,۰۰۰ تومان

طول: 35cm عرض: 23cm ارتفاع: 12cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

.جعبه غذا بیرون بر دو پرسی. (۱۰۰عددی)
۳۲۵,۰۰۰ تومان

طول: 35cm عرض: 23cm  ارتفاع: 7cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه

جعبه غذا بیرون بر سه پرسی (۱۰۰عددی)
۳۹۲,۰۰۰ تومان

طول: 46cm عرض: 24cm ارتفاع: 8cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه