دستکش فریزری 500 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 61500 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 57500 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 250 جفت دستکش

دستکش فریزری جعبه ای  100 برگ