سلفون 30‌متری با جعبه

قیمت هرعدد: 25.600 تومان(تکی)

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون شیرینگ