سماق تک نفره گلها

قیمت هرکیلو: 172.500 تومان ( بسته 5 کیلویی)

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

آویش تک نفره