سالادی 5 سانت

قیمت هرعدد: 265 تومان(بسته 500عددی)

طول:14cmعرض:11cmارتقاع:5cm

جنس ظررف: PP

ظرف سالادی 5 سانت