فویل عرض 45 سانت (ا کیلویی)

قیمت‌هرعدد: 201300 تومان(تکی)

ضخامت: 15 میکرون

عرض رول : 45 سانت

طول رول : 60 متر (حدودا)

برند تولید کننده: مانیسا

فویل الومینیوم 30 سانتی