پیش دستی سفید 4.5 گرم

قیمت هرعدد: 300 تومان(بسته 500عددی)

قطر:15cm ارتقاع:2.5cm

جنس ظررف: PP

پیش دستی سفید