کارد کریستال طرح رویال

قیمت هرعدد: 314 تومان (بسته 100 تایی)

قیمت هرعدد: 294 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 17.5cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد رویال