کارد کریستال طرح موج

قیمت هرعدد: 265 تومان (بسته 50 تایی)

قیمت هرعدد: 248 تومان (کارتن2000 تایی)

طول : 18cm

برند تولید کننده: طب پلاستیک

کارد موج