تفلون کته تکنفره
۴۴,۹۰۰ تومان
تفلون کته دونفره
۴۸,۸۰۰ تومان
سینی داخل سالن سوخاری چاپدار
۱۱۴,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان