اویشن تک نفره (۵۰۰عددی)
۴۲,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق درجه ۱ (۱۰کیلویی)
۶۶۷,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

سماق معمولی(۵کیلویی )
۱۴۱,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل سیاه تک نفره فتاح (۵۰۰عددی)
۵۰,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

فلفل قرمز تک نفره یاس آوران (۵۰۰عددی)
۳۳,۵۰۰ تومان

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره (۱۰کیلویی)
۵۲,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: سلفونی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1

نمک تک نفره کاغذی یاس آوران (۵۰۰عددی)
۲۱,۰۰۰ تومان

نوع بسته بندی: کاغذی

پر شده از مواد اولیه: درجه 1