ظرف غذا فوم تک پرسی (300عددی)

قیمت هرعدد: 780 تومان (بسته 300عددی)

طول:22.5cmعرض:15cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون

ظرف غذا فوم دو پرسی (300عددی)

قیمت هرعدد: 1070 تومان (بسته 300عددی)

طول:27cmعرض:14.5cmارتقاع:7.5cm

بسته بندی: نایلون