پک قاشق و چنگال VIP

قیمت هرعدد: 1610 تومان (بسته 500 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:کباب برگ،کباب چنجه و...

پک قاشق و چنگال ساده

قیمت هرعدد: 747 تومان (بسته 1000 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:غذاهای خورشتی،عدس پلو و...

پک قاشق و چنگال لدرلی

قیمت هرعدد: 955 تومان (بسته 1000 عددی)

پک:قاشق،چنگال،نمک،خلال،دستمال

مورد استفاده:جوجه کباب،کباب کوبیده و...