سلفون ۱۰۰ متری خارجی
۳۷,۰۰۰ تومان

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون ۱۰۰۰ متری خارجی
۴۵۰,۰۰۰ تومان

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن

سلفون ۵۰۰ متری خارجی
۲۲۶,۰۰۰ تومان

عرض رول: 40 سانتی متر

جنس:پلی اتیلن