فریزر آسان مصرف
۱۶,۰۰۰ تومان

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر چسبی
۶,۷۰۰ تومان

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر معمولی
۴,۸۰۰ تومان

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر تک لا (۱ کیلویی )
۴۲,۴۰۰ تومان

مناسب برای: جداسازی برگر و ...

سایز: تنوع سایز

فریزر فله ( ۱ کیلویی )
۴۳,۲۰۰ تومان

مناسب برای: بسته بندی انواع مواد غذایی

سایز: تنوع سایز