فریزر آسان مصرف

قیمت هرعدد: 30400 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 28500 تومان (کارتن20عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر چسبی

قیمت هرعدد: 11.100تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 10.400 تومان (کارتن70عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر معمولی

قیمت هرعدد : 8000 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 7500  تومان (کارتن200عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر تک لا (1 کیلویی )

قیمت هرکیلو: 68900 تومان

مناسب برای: جداسازی برگر و ...

سایز: تنوع سایز

فریزر فله ( 1 کیلویی )

قیمت هرکیلو: 67700 تومان

مناسب برای: بسته بندی انواع مواد غذایی

سایز: تنوع سایز