فریزر آسان مصرف

قیمت هرعدد: 14.800 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 13.800 تومان (کارتن32عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر چسبی

قیمت هرعدد: 6.800 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 6.400 تومان (کارتن70عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر معمولی

قیمت هرعدد: 5.100 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 4.800 تومان (کارتن20عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر تک لا (۱ کیلویی )

قیمت هرکیلو: 41.100 تومان

مناسب برای: جداسازی برگر و ...

سایز: تنوع سایز

فریزر فله ( ۱ کیلویی )

قیمت هرکیلو: 41.100 تومان

مناسب برای: بسته بندی انواع مواد غذایی

سایز: تنوع سایز