فریزر آسان مصرف

قیمت هرعدد: 22.800 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 21.300 تومان (کارتن32عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر چسبی

قیمت هرعدد: 8.000 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 7.500تومان (کارتن70عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر معمولی

قیمت هرعدد: 6.000 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 5.600 تومان (کارتن200عددی)

سایز: 25cm در 35cm

تعداد در بسته: 100برگ

فریزر تک لا (1 کیلویی )

قیمت هرکیلو: 54.200 تومان

مناسب برای: جداسازی برگر و ...

سایز: تنوع سایز

فریزر فله ( 1 کیلویی )

قیمت هرکیلو: 54.200تومان

مناسب برای: بسته بندی انواع مواد غذایی

سایز: تنوع سایز