جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز بزرگ

قیمت هرعدد: 2800 تومان (بسته 50 عددی)

قیمت هرعدد: 2620 تومان (بسته 300عددی)

طول:13.5cmعرض:14cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی چاپدار سایز بزرگ

قیمت هرعدد: 2010 تومان (بسته 200 عددی)

طول:14.5cmعرض:13.5cmارتفاع:9.5cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر مقوایی چاپدار صدفی

قیمت هرعدد: 1640 تومان (بسته 100 عددی)

طول:12cmعرض:12cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگرچاپی ایندلبرد سایز کوچک

قیمت هرعدد: 2200 تومان (بسته 50عددی)

قیمت هرعدد: 2060 تومان (بسته 400عددی)

طول: 12cm عرض: 12cm ارتفاع: 8cm

نوع مقوا: ایندلبرد270گرم بر متر مربع

جعبه برگر مقوایی بدون چاپ

قیمت هرعدد: 1830 تومان (بسته 200 عددی)

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر مقوایی طرح عمومی

قیمت هرعدد: 1940 تومان (بسته 200 عددی)

طول:15cmعرض:14.5cmارتفاع:7cm

نوع مقوا: دوبلکس کرافت

جعبه برگر ایفلوت سه لایه بدون چاپ

قیمت هرعدد: 2590 تومان (بسته 100 عددی)

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

جعبه برگر ایفلوت سه لایه چاپدار

قیمت هرعدد: 2750 تومان (بسته 100 عددی)

طول:14.5cmعرض: 14cm ارتفاع:7.5cm

نوع مقوا: ایفلوت سه لایه بهداشتی

ظرف صدفی فوم همبرگری امیرکو

قیمت هرعدد: 700تومان (بسته 400 عددی)

طول: 15cm عرض: 15cm ارتفاع: 7.5cm

جنس: فوم

پاکت رپینگ برگری متالایزی درجه یک

قیمت هرکیلو: 107.100 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 100.100 تومان (کارتن 15 کیلویی)

طول: 26cm عرض: 20cm

تعداد در هر کیلو: 430 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی بدون چاپ

قیمت هرکیلو: 116.900 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 109.300 تومان (کارتن 18 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری صدفی طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 124.900 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 116.800تومان (کارتن 10 کیلویی)

طول: 31cm عرض: 22cm

تعداد در هر کیلو: 290 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری مومی طرح عمومی

قیمت هرکیلو 129.200 تومان (بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 120.800تومان (کارتن 18 کیلویی)

طول: 25cm عرض: 14cm لت بغل: 6cm

تعداد در هر کیلو: 210 عدد+-4

پاکت رپینگ برگری کرافت طرح عمومی

قیمت هرکیلو: 57.900 تومان ( بسته یک کیلویی)

قیمت هرکیلو: 51.800 تومان (کارتن 20 کیلویی)

طول: 27cm عرض: 15cm لت بغل: 10cm

تعداد در هر کیلو: 90 عدد+-4

نایلکس رپینگ برگری بسته ای

قیمت هر عدد: 8.000 تومان (بسته 100 عددی )

قیمت هر عدد: 7.500 تومان (کارتن 250 بسته ای)

طول: 26cm عرض: 20cm

نوع جنس: نایلکس نازک