جعبه سوخاری بیرون بر بزرگ چاپدار (۵۰عددی)
۱۲۴,۵۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:11.5cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع

جعبه سوخاری بیرون بردسته دار چاپدار (۲۰۰عددی)
۴۲۴,۰۰۰ تومان

طول:21cmعرض:10.5cmارتفاع:11cm

نوع مقوا: مقوای دوبلکس کرافت

جعبه سوخاری بیرون بر کرافت چاپدار (۳۰۰عددی)
۵۱۹,۰۰۰ تومان

طول:22.5cmعرض:11.5cmارتفاع:8cm

نوع مقوا: مقوای دوبلکس کرافت

جعبه سوخاری بیرون بر کوچک چاپدار (۵۰عددی)
۹۷,۵۰۰ تومان

طول:18cm عرض: 10cm ارتفاع:8cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع

حراج!
سینی داخل سالن سوخاری چاپدار (۱۰۰عددی)
۹۵,۰۰۰ تومان

طول:21.5cmعرض:16cmارتفاع:5cm

نوع مقوا: ایندلبرد 270 گرم بر متر مربع