نمایش دادن همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36
بستن

پاکت حمل پیتزا تک نفره بدون چاپ (100عددی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت حمل پیتزا تک نفره چاپ عمومی (100عددی)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

طول: 24cm عرض: 24cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تکرنگ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت حمل پیتزا دو نفره بدون چاپ (100عددی)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت حمل پیتزا دو نفره چاپ عمومی (100عددی)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

طول: 28cm عرض: 28cm ارتفاع: 34cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت فست فودی سایز بزرگ بدون چاپ (100عددی)

۹۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

-13%
بستن

پاکت فست فودی سایز بزرگ چاپ عمومی (100عددی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت حمل پیتزا خانواده بدون چاپ (100عددی)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

طول: 34cm عرض: 34cm ارتفاع: 30cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

پاکت فست فودی سایز بزرگ دسته موزی بدون چاپ (100عددی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

طول: 30cm عرض: 14cm ارتفاع: 40cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت فست فودی سایز کوچک بدون چاپ (100عددی)

۷۷,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: بدون چاپ

نوع بسته بندی: نایلون

بستن

پاکت فست فودی سایز کوچک چاپ عمومی (100عددی)

۸۷,۰۰۰ تومان

طول: 27cm عرض: 12cm ارتفاع: 36cm

نوع کاغذ : کرافت پارس 75 گرم بر متر مربع

نوع چاپ: افست تک رنگ

نوع بسته بندی: نایلون