جعبه سیب زمینی مخروط چاپدار (۵۰عددی)
۵۳,۰۰۰ تومان

عرض بالا:7cm ارتفاع:12cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

جعبه سیب زمینی مکعبی چاپدار (۵۰عددی)
۶۱,۵۰۰ تومان

طول:12cmعرض:8cmارتفاع:6.5cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

جعبه سیب زمینی مخروط بزرگ چاپدار (۵۰عددی)
۷۸,۰۰۰ تومان

عرض بالا:11cm ارتفاع:9cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حراج!
سینی داخل سالن سیب زمینی چاپدار (۱۰۰عددی)
۵۶,۰۵۰ تومان

طول:15.5cmعرض:12cmارتفاع:4.5cm

نوع جنس: ایندلبرد250 گرم بر متر مربع

حراج!
لیوان سیب زمینی ۴۸۰cc مات چاپدار (۵۰عددی)
۲۲,۲۳۰ تومان

قطر بالا: 8cm قطر پایین: 6cm ارتفاع: 13cm

نوع جنس: استروک خارجی