دستکش فریزری 1000 برگ جعبه ای

قیمت هرعدد: 126700 تومان (تکی)

قیمت هرعدد: 118500 تومان (کارتن10عددی)

نوع ساق: متوسط

تعداد جفت در بسته: 500 جفت دستکش

دستکش فریزری برگه ای